Bresbo

ideas to assets

Vi gör tillgångar av dina idéer

Att gå från uppfinning till omsättning kräver mycket arbete och mycket hjälp.

Oavsett om ni är ett globalt konglomerat eller om du är en soloentreprenör hjälper vi er att omvandla idé till tillgång.

Vi specialiserar oss inom strategiskt patentskydd för klienter som söker immaterialrätt i USA och Asien.

vem

C. Eric Ramberg, filosofie doktor.

Jag har lagt min karriär på att kommersialisera innovation. Jag har, under olika perioder, varit akademiker, ingenjör, uppfinnare, investerare och entreprenör.

I egenskap av registrerad patentombud representerar jag klienter inför U.S. Patent and Trademark Office. Jag förser en direktlänk mellan dig och USPTO.

Min formella utbildning är inom materialvetenskap.

kontakt

Vi möter vanligtvis nya kunder genom våra existerande kunder.

Om du är intresserad kan du kontakta Bresbo på